عنوشته سوره فیل

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل


دعایی برای ازدواج و بخت گشاییبرای جلب خواستگار زیاد و تسهیل امر ازدواج ، با حضور و توجه قلبی سوره های مبارکه ذیل را بر آبی پاک قرائت کند و در روز جمعه قبل از اذان مغرب با آن آب غسل کند و بعد از آن سوره مبارکه طه را سه مرتبه قرائت کند ، به اذن خداوند متعال خواستگاران زیادی پیدا خواهند شد.سوره های مبارکه ذیل را قرائت کند :۱-سوره الفلق ( ۷ مرتبه ).۲-سوره الناس ( ۷ مرتبه ).۳-سوره الإخلاص ( ۷۱ مرتبه ).۴-سوره طه ( ۲ مرتبه)۵-سوره الکافرون ( یک مرتبه ) .پرسش و پا
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای مهربان هفته دوم از دور هفدهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می نماییم.ختم همگانی سوره حمد به نیت شفای همه بیماران ایران و جهان .همراهاننام سوره و شماره آیاتمریمسوره مبارکه حمدسوره مبارکه آل عمران (آیات 195 الی آخر)سوره مبارکه نساء (آیات 1 الی 26)روژسوره مبارکه حمدسوره مبارکه نساء (آیات 27 الی 44)آرمیتاسوره مبارکه حمدسوره مبارکه نساء (آیات 45 الی 91)سبز اکلیلیسوره مبارکه حمدسوره مبارکه نساء (آیات 92 الی 113)دوست
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته سوم از دور شانزدهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز م میکنیم.همراهاننام سوره و شماره آیاتمریمسوه مبارکه انبیاء (آیات 102 الی آخر)سوره مبارکه حج (آیات 1 الی 46)روژسوره مبارکه حج (آیات 47 الی 72)آرمیتاسوره مبارکه حج (آیات 73 الی آخر)سوره مبارکه مؤمنون (آیات 1 الی 89)سبز اکلیلیسوره مبارکه مؤمنون (آیات 90 الی آخر)سوره مبارکه نور (آیات 1 الی 20)دوستسوره مبارکه نور (آیات 21 الی 61)جانانسوره مبارکه نور (آیات 62 الی آ
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته اول از دور پانزدهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می کنیم.قرائت همگانی سوره حمد برای شفای بیماران جهان.همراهاننام سوره و شماره آیاتدوستسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 1 الی 57)زینبسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 58 الی 101)امیدوارسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 102 الی 145)مهدیسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 146 الی 190)علیسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 191 الی 230)فرشته
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته اول از دور پانزدهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می کنیم.قرائت همگانی سوره حمد برای شفای بیماران جهان.همراهاننام سوره و شماره آیاتدوستسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 1 الی 57)زینبسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 58 الی 101)امیدوارسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 102 الی 145)مهدیسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 146 الی 190)علیسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 191 الی 230)فرشته
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته سوم از دور سیزدهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می نماییم.با بهترین آرزوها برای شما و کشور عزیزمون ...همراهاننام سوره و شماره آیاتلطف خداسوره مبارکه یونس (آیات 107 الی آخر)سوره مبارکه هود (آیات 1 الی 28)مریمسوره مبارکه هود (آیات 29 الی 88)عروسک کوچولوسوره مبارکه هود (آیات 89 الی آخر)سوره مبارکه یوسف (آیات 1 الی 4)همراهسوره مبارکه یوسف (آیات 5 الی 37)امیدوارسوره مبارکه یوسف (آیات 38 الی 95)رحمت خلیلیسوره
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای مهربان هفته اول از دور یازدهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می کنیم..با بهترین آرزوها برای یکایک شما بزرگوارن.ختم جمعی سوره حمد به نیت شفای بیماران جهان همراهاننام سوره و شماره آیاتعلیسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 1 الی 61)رزسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 62 الی 88)سبز اکلیلیسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 89 الی 112)عروسک کوچولوسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 113 الی 141)لیلاسو
سلام و عرض ادب خدمت هماهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته چهارم از دور دوازدهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می نماییم.با بهترین آرزوها. همراهاننام سوره و شماره آیاتامیدوارسوره مبارکه طه (آیات 65 الی آخر)سوره مبارکه انبیاء (آیات 1 الی 10)علیسوره مبارکه انبیاء (آیات 11 الی 90)فاطمهسوره مبارکه انبیاء (آیات 91 الی آخر)سوره مبارکه حج (آیات 1 الی 38 )دوستسوره مبارکه حج (آیات 39 الی آخر)سوره مبارکه مؤمنون (آیات 1 الی 27)لیلاسوره مبارکه مؤمنون (آیات 28 الی آخر)سوره
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته پنجم از دور دوازدهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می نماییم. با بهترین آرزوها.. همراهاننام سوره و شماره آیاتامیدوارسوره مبارکه احزاب (آیات 36 الی آخر)سوره مبارکه سبأ (آیات 1 الی 14)علیسوره مبارکه سبأ (آیات 15 الی آخر)سوره مبارکه فاطر (آیات 1 الی 18)فاطمهسوره مبارکه فاطر (آیات 19 الی آخر)سوره مبارکه یس (آیات 1 الی 54)دوستسوره مبارکه یس (آیات 55 الی آخر)سوره مبارکه صافات (آیات 1 الی 126)لیلاسوره مبارک
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدا هفته سوم از دور دهم ختم جمعی قران کریم را آغاز می کنیم..با بهترین آرزوها..همراهاننام سوره و شماره آیاتتوت فرنگیسوره مبارکه توبه (آیات 80 الی 93)لطف خداسوره مبارکه توبه (آیات 94 الی 117)لیلاسوره مبارکه توبه (آیات 118 الی آخر)سوره مبارکه یونس (آیات 1 الی 33)فاطمهسوره مبارکه یونس (آیات 34 الی 97)مهدیسوره مبارکه یونس (آیات 98 الی آخر)سوره مبارکه هود (آیات 1 الی 45)فرشتهسوره مبارکه هود (آیات 46 الی 108)همراهسوره مبارکه هود
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته دوم از دور شانزدهم ختم جمعی قران کریم را آغاز می نماییم. با بهترین ارزوها.. همراهاننام سوره و شماره آیاتمریمسوره مبارکه اعراف (آیات 138 الی 178 )روژسوره مبارکه اعراف (آیات 179 الی آخر)آرمیتاسوره مبارکه انفال (آیات 1 الی 52)سبز اکلیلیسوره مبارکه انفال (آیات 53 الی آخر)سوره مبارکه توبه (آیات 1 الی 6)دوستسوره مبارکه توبه (آیات 7 الی 47)جانانسوره مبارکه توبه (آیات 48 الی 93)سعیدهسوره مبارکه توبه (آیات 94
سلام و عرض ادب خدمت یکایک شما بزرگوارنبه لطف خدای متعال هفته سوم از دور چهاردهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می کنیم..با بهترین آرزوهاهمراهاننام سوره و شماره آیاتعروسک کوچولوسوره مبارکه هود (آیات 118 الی آخر)سوره مبارکه یوسف (آیات 1 الی 30)رحمت خلیلیسوره مبارکه یوسف (آیات 31 الی 63)توت فرنگیسوره مبارکه یوسف (آیات 64 الی 78)دوستسوره مبارکه یوسف (آیات 79 الی آخر)سوره مبارکه رعد (آیات 1 الی 18)فاطمهسوره مبارکه رعد (آیات 19 الی آخر)سوره مبارکه ابراهیم (آیات 1 ا
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته اول از دور شانزدهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می نماییم.ختم  همگانی سوره حمد به نیت شفای بیماران جهان همراهاننام سوره و شماره آیاتمریمسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 1 الی 61)روژسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 62 الی 83)آرمیتاسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 84 الی 126)سبز اکلیلیسوره مبارکه حمدسوره مباکه بقره (آیات 127 الی 153)دوستسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 154 ا
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته چهارم از دور چهاردهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می کنیم.با بهترین آرزوها. همراهاننام سوره و شماره آیاتعروسک کوچولوسوره مبارکه نور (آیات 11 الی 36)رحمت خلیلیسوره مبارکه نور (آیات 37 الی 61)توت فرنگیسوره مبارکه نور (آیات 62 الی آخر)سوره مبارکه فرقان (آیات 1 الی 11)دوستسوره مبارکه فرقان (آیات 12 الی آخر)سوره مبارکه شعراء (آیات 1 الی 19)فاطمهسوره مبارکه شعراء (آیات 20 الی 183)حدیثسوره مبارکه شعراء (آیا
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته سوم از دور هفدهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می نماییم.همراهاننام سوره و شماره آیاتمریمسوره مبارکه حجر (آیات 52 الی آخر)سوره مبارکه نحل (آیات 1 الی 42)روژسوره مبارکه نحل (آیات 43 الی 72)آرمیتاسوره مبارکه نحل (آیات 73 الی آخر)سبز اکلیلیسوره مبارکه اسراء (آیات 1 الی 38)دوستسوره مبارکه اسراء (آیات 39 الی 104)جانانسوره مبارکه اسراء (آیات 105 الی آخر)سوره مبارکه کهف (آیات 1 الی 53)سعیدهسوره مبارکه کهف (آیات 54
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته اول از دور سیزدهم خم جمعی قرآن کریم را آغاز مینماییم.با بهترین آرزوها.همراهاننام سوره و شماره آیاتلطف خداسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 1 الی 37)مریمسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 38 الی 88)عروسک کوچولوسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 89 الی 112)همراهسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 113 الی 141)امیدوارسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 142 الی 186)رحمت خلیلیسوره مبارکه
فهرست ترتیبی سوره‌های قرآنفهرست سوره‌های قرآن:
می‌توان با کلیک بر روی مثلث بالای هر ستون کل جدول را بر اساس آن ستون مرتب کرد.ردیف مصحف
ترتیب الفبایی
نام سوره
شمار آیه‌ها
ترتیب نزول[۱]
مکی/مدنی

۱
۶۳
فاتحه
۷
۵
مکی

۲
۱۶
بقره
۲۸۶
۸۷
مدنی

۳
۱
آل عمران
۲۰۰
۸۹
مدنی

۴
۱۰۴
نساء
۱۷۶
۹۲
مدنی

۵
۸۴
مائده
۱۲۰
۱۱۳
مدنی

۶
۱۲
انعام
۱۶۵
۵۵
مکی

۷
۷
اعراف
۲۰۶
۳۹
مکی

۸
۱۳
انفال
۷۵
۸۸
مدنی

۹
۲۳
توبه (برائت)
۱۲۹
۱۱۴
مدنی

۱۰
۱۱۴
یونس
۱۰۹
۵
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته اول از دور دوازدهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می کنیم..با بهترین آرزوها..ختم جمعی سوره حمد به نیت شفای همه بیماران جهان همراهاننام سوره و شماره آیاتامیدوارسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 1 الی 61)علیسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 62 الی 105)فاطمهسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 106 الی 153)دوستسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره(آیات 154 الی 196)لیلاسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بق
سوال: درمورد ترتیب خواندن سوره ها: اگر نماز گذار رکعت اول سوره ناس را خواند و رکعت دوم سوره فلق را خواند حکمش چیست؟ لطفا با دلیل پاسخ دهید.جواب: قبل از پاسخ به این سوال باید بگویم: در مورد توقیفی بودن یا نبودن ترتیب سوره های قرآن بین علما اختلاف نظر وجود دارد اما جمهور علما معتقدند ترتیب سوره ها توقیفی نیست و اجتهادی است و دلیل شان این حدیث حذفیه رضی الله عنه می باشد:که ایشان روایت کرده است: رسول الله صلی الله علیه وسلم شبی در نماز شب سوره ی بقر
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته سوم از دور پانزدهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می نماییم.با بهترین آرزوها.. همراهاننام سوره و شماره آیاتدوستسوره مبارکه نحل (آیات 43 الی 102)زینبسوره مبارکه نحل (آیات 103 الی آخر)سوره مبارکه اسراء (آیات 1 الی 38)امیدوارسوره مبارکه اسراء (آیا ت 39 الی 104)مهدیسوره مبارکه اسراء (آیات 105 الی آخر)سوره مبارکه کهف (آیات 1 الی 53)علیسوره مبارکه کهف (آیات 54 الی آخر)سوره مبارکه مریم (آیات 1 الی 25)فرشتهسوره مب
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته اول از دور چهاردهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می کنیم.ختم جمعی سوره حمد به نیت شفای همه بیماران جهانهمراهاننام سوره و شماره آیاتعروسک کوچولوسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 1 الی 37)رحمت خلیلیسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 38 الی 69)توت فرنگیسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 70 الی 83)دوستسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 84 الی 126)فاطمهسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آی
دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت به سوی فهم قران سوره صف
RSS feed.


دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت به سوی فهم قران سوره صف
راهنمای استفاده:
سوال ازمون ضمن خدمت,zemnkhedmat soure saf, آزمون اینترنتی “به سویفهم قرآن”, ازمون 4گزینه ای سوره صف,ازمون بسوی قران, ازمون سوره صف, ازمون صف با تفسیر, ازمون ضمن خدمت سوره صف,امتحان بسوی فهم قران,بسوی فهم قرآن, به سوی فهم قران, ثبت نام سوره صف, ثبت نام ضمن خدمت سوره صف,ثبت نام مسابقه سوره صف,دانلود سوره صف, د
قرآن سر تا سر دارای اعجاز در زندگی مادی و معنوی می باشد که اگر ما با معرفت تلاوت کنیم حتما اثرات آن را خواهیم دید. لذا در اثرات سوره های قرآن اثرات عجبیبی ذکر شده که هر کدام یک معجزه ای می باشند. اما در سوره های قرآن آنچه که خیلی اثرات معجزه آسایی از آن ذکر شده است سوره مبارکه حمد می باشد که در کمتر سوره ای یافت می شود.«سوره حمد» نسخه‎ای است برای درمان همه آلام جسمی و روحی. و چون انسان «العیاذ بالله» بیمار شد، راحت‎ترین درمان و کم ‎هزینه‎ ترین
بعضی از سوره های
قرآن، بیش از یک نام دارد . حتی سوره ی حمد بیست و چند نام دارد . ولی از نامهای
متعدد برخی سوره ها، همه مشهور و معروف نیست و سوره ها با بعضی از آنها برای مردم
مشهورتر است 
در
اینجا به این نامهای متعدد که در کتب علوم قرآنی مطرح است اشاره می شود: [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ãäÈÚ
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال و همراهی شما عزیزان هفته آخر از دور دهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می نماییم.دوستانی که تمایل به شرکت در دور یازدهم ختم جمعی قرآن را دارند لطفا" اطلاع رسانی فرمایند. تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد.همراهاننام سوره و شماره آیاتتوت فرنگیسوره مبارکه احقاف (آیات 15 الی 28)لطف خداسوره مبارکه احقاف (آیات 29 الی آخر)سوره مبارکه محمد (آیات 1 الی 29)لیلاسوره مبارکه محمد (آیات 30 الی آخر)سوره مبارکه فت
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیز به لطف خدای متعال هفته سوم از دور یازدهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می کنیم..همراهاننام سوره و شماره آیاتعلیسوره مبارکه یوسف (آیات 96 الی آخر)سوره مبارکه رعد (آیات 1 الی 34)رزسوره مبارکه رعد (آیات 35 الی آخر)سوره مبارکه ابراهیم (آیات 1 الی 18)سبز اکلیلیسوره مبارکه ابراهیم (آیات 19 الی آخر)عروسک کوچولوسوره مبارکه حجر (آیات 1 الی 70)لیلاسوره مبارکه حجر (آیات 71 الی آخر)سوره مبارکه نحل (آیات 1 الی 54)رحمت خلیلیسوره مبارکه
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته چهارم از دور یازدهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می کنیم.. همراهاننام سوره و شماره آیاتعلی سوره مبارکه شعراء (آیات 40 الی 206)رزسوره مبارکه شعراء (آیات 207 الی آخر)سوره مبارکه نمل (آیات 1 الی 35)سبز اکلیلیسوره مبارکه نمل (آیات 36 الی 76)عروسک کوچولوسوره مبارکه نمل (آیات 77 الی آخر)سوره مبارکه قصص (آیات 1 الی 21)لیلاسوره مبارکه قصص (آیات 22 الی 77)رحمت خلیلیسوره مبارکه قصص (آیات 78 الی آخر)سوره مبارکه
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته هفته چهارم از دور سیزدهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می کنیم.همراهاننام سوره و شماره آیاتلطف خداسوره مبارکه مؤمنون (آیات 28 الی 89)مریمسوره مبارکه مؤمنون (آیات 90 الی آخر)سوره مبارکه نور (آیات 1 الی 36)عروسک کوچولوسوره مبارکه نور (آیات 37 الی 61)همراه سوره مبارکه نور (آیات 62 الی آخر)سوره مبارکه فرقان (آیات 1 الی 32)امیدوارسوره مبارکه فرقان (آیات 33 الی آخر)سوره مبارکه شعراء (آیات 1 الی 60)رحمت خلیلی
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته دوم از دور چهاردهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می نماییم.با بهترین آرزوها.همراهاننام سوره و شماره آیاتعروسک کوچولوسوره مبارکه مائده (آیات 65 الی 89)رحمت خلیلیسوره مبارکه مائده (آیات 90 الی 113)توت فرنگیسوره مبارکه مائده (آیات 114 الی آخر)سوره مبارکه انعام (آیات 1 الی 8)دوستسوره مبارکه انعام (آیات 9 الی 68)فاطمهسوره مبارکه انعام (آیات 69 الی 118)حدیثسوره مبارکه انعام (آیات 119 الی 157)مریمسوره مبارکه ان
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته سوم از دور دوازدهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می کنیم.. با بهترین آرزوها..همراهاننام سوره و شماره آیاتامیدوارسوره مبارکه یونس (آیات 7 الی 61)علیسوره مبارکه یونس (آیات 62 الی آخر)سوره مبارکه هود (آیات 1 الی 12)فاطمهسوره مبارکه هود (آیات 13 الی 71)دوستسوره مبارکه هود (آیات 72 الی آخر)سوره مبارکه یوسف (آیات 1 الی 14)لیلاسوره مبارکه یوسف (آیات 15 الی 69)همراهسوره مبارکه یوسف (آیات 70 الی 103)سلویسوره مبار
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته دوم از دور پانزدهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می نماییم.با بهترین آرزو ها..همراهاننام سوره و شماره آیاتدوست سوره مبارکه انعام (آیات 60 الی 110)زینبسوره مبارکه انعام (آیات 111 الی 151)امیدوارسوره مبارکه انعام (آیات 152 الی آخر)سوره مبارکه اعراف (آیات 1 الی 43)مهدیسوره مبارکه اعراف (آیات 44 الی 95)علیسوره مبارکه اعراف (آیات 96 الی 155)فرشتهسوره مبارکه اعراف (آیات 156 الی آخر)رحمت خلیلیسوره مبارکه انفال
1)کدام یک از سوره های زیر در شأن حضرت فاطمه زهرا (س)نازل گردیده است؟ الف- سوره ناس            ب- سوره نصر          ج- سوره فتح             د- سوره کوثر 2) حدیث (فاطِمَة بَضْعَةُ مِنّی ) فرموده کدام یک از معصومین می باشد؟ الف- رسول اکرم (ص)                 ب- حضرت علی (ع)                      ج-امام حسن (ع)&nbs
سلام و عرض ادب خدمت همرهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته پنجم از دور یازدهم ختم جمعی قرآن کریه را آغاز می کنیماز همراهی شما سپاسگزارمختم دور یازدهم به پایان رسیداگر برای دور دوازدهم تمایل به همراهی دارید لطفا" هر چه زودتر اطلاع بدیدمچکرم.همراهاننام سوره و شماره آیاتعلیسوره مبارکه زخرف (آیات 23 الی آخر)سوره مبارکه دخان (آیات 1 الی 30)رزسوره مبارکه دخان (آیات 31 الی آخر)سوره مبارکه جاثیه (آیات 1 الی 22)سبز اکلیلیسوره مبارکه جاثیه (آیات 23 الی آخر)سو
اسلام که آخرین و کاملترین ادیان آسمانی است به مسأله‌ی مهدی موعود اهمیت خاصی قائل است و بیشتر از ادیان و مذاهب دیگر آن را تبیین و تشریح کرده است و آیاتی که در قرآن شریف آمده و به این موضوع تفسیر شده زیاد است که از آن جمله آیه 105 از سوره انبیاء و آیه 9 از سوره صف و آیه 55 از سوره نور و آیه 54 از سوره مائده می‌باشد.(1)[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ãäÈÚ
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته دوم از دور دوزادهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می نماییم..همراهاننام سوره و شماره آیاتامیدوارسوره مبارکه نساء (آیه آخر)سوره مبارکه مائده (آیات 1 الی 31)علیسوره مبارکه مائده (آیات 32 الی 70)فاطمهسوره مبارکه مائده (آیات 71 الی 113)دوستسوره مبارکه مائده (آیات 114 الی آخر)سوره مبارکه انعام (آیات 1 الی 52)لیلاسوره مبارکه انعام (آیات 53 الی 101)همراهسوره مبارکه انعام (آیات 102 الی 131)سلویسوره مبارکه انعام (آی
سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته چهارم از دور دهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می کنیم..با بهترین آرزوها.. همراهاننام سوره و شماره آیاتتوت فرنگیسوره مبارکه کهف (آیات 46 الی 61)لطف خداسوره مبارکه کهف (آیات 62 الی آخر)لیلاسوره مبارکه مریم (آیات 1 الی 95)فاطمهسوره مبارکه مریم (ایات 96 الی آخر)سوره مبارکه طه (آیات 1 الی 98)مهدیسوره مبارکه طه (آیات 99 الی آخر)سوره مبارکه انبیاء (آیات 1 الی 44)فرشتهسوره مبارکه انبیاء (آیات 45 الی آخر)سوره م
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل