توپوگرافی دنا

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

دانلود نقشه توپوگرافي کوهدشت به صورت اسکن شده (مقیاس: 1:250000)
دانلود نقشه توپوگرافي کوهدشت به صورت اسکن شده (مقیاس: 1:250000)

دانلود نقشه توپوگرافي  1:250000 کوهدشت به صورت اسکن شده در اینجا نقشه توپوگرافي  1:250000   کوهدشت با فرمت JPG  ب ه صورت اسکن شده   برای دانلود قرار داده شده است .   پیش نمایش نقشه توپوگرافي کوهدشت تصاویر ماهواره ای Sentinel   با قدرت تفکیک 10 متر برای کل ایران موجود می باشد برای سفارش این محصول شما می
دانلود نقشه توپوگرافي گرگان به صورت اسکن شده (مقیاس: 1:250000)
دانلود نقشه توپوگرافي گرگان به صورت اسکن شده (مقیاس: 1:250000)

دانلود نقشه توپوگرافي  1:250000 گرگان به صورت اسکن شده در اینجا نقشه توپوگرافي  1:250000   گرگان با فرمت JPG  ب ه صورت اسکن شده   برای دانلود قرار داده شده است .   پیش نمایش نقشه توپوگرافي گرگان تصاویر ماهواره ای Sentinel   با قدرت تفکیک 10 متر برای کل ایران موجود می باشد برای سفارش این محصول شما می توان
دانلود فایل نقشه توپوگرافي 1:50000اهرم، JPG


تاریخ ایجاد


12/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: JPG
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1دانلود فایل نقشه توپوگرافي 1:5000 آوردکان، JPG


تاریخ ایجاد


12/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: JPG
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1دانلود فایل نقشه توپوگرافي 1:50000 چنگ، JPG


تاریخ ایجاد


12/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: JPG
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1دانلود فایل نقشه توپوگرافي 1:50000 پلنگی، JPG


تاریخ ایجاد


08/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: JPG
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1دانلود فایل نقشه توپوگرافي 1:50000 حیدرآباد، JPG


تاریخ ایجاد


07/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: JPG
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1دانلود فایل نقشه توپوگرافي 1:50000 صومعه، JPG


تاریخ ایجاد


07/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: JPG
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1دانلود فایل نقشه توپوگرافي 1:50000 فامور، JPG


تاریخ ایجاد


08/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: JPG
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1دانلود فایل نقشه توپوگرافي 1:50000چیگو، JPG


تاریخ ایجاد


12/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: JPG
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1دانلود فایل نقشه توپوگرافي 1:50000 حسن‌آباد پایین، JPG


تاریخ ایجاد


08/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: JPG
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1


دانلود فایل نقشه توپوگرافي 1:50000 کهنو، JPG


تاریخ ایجاد


07/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: JPG
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1دانلود فایل نقشه توپوگرافي 1:50000 کهیان، JPG


تاریخ ایجاد


12/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: JPG
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1دانلود نقشه توپوگرافي و نقشه زمین‌شناسی قطروئیه به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)
دانلود نقشه توپوگرافي و نقشه زمین‌شناسی قطروئیه به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)

دانلود نقشه زمین‌شناسی 1:100000 قطروئیه به همراه گزارش کامل آن در اینجا نقشه توپوگرافي و نقشه زمین‌شناسی1:100000 قطروئیه به همراه شیت گزارش کامل آن   با کیفیت بسیار بالا برای دانلود قرار داده شده است .   پیش نمایش نقشه زمین شناسی قطروئیه
دانلود نقشه توپوگرافي و نقشه زمین‌شناسی سروستان به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)
دانلود نقشه توپوگرافي و نقشه زمین‌شناسی سروستان به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)

دانلود نقشه زمین‌شناسی 1:100000 سروستان به همراه گزارش کامل آن در اینجا نقشه توپوگرافي و نقشه زمین‌شناسی1:100000 سروستان به همراه شیت گزارش کامل آن   با کیفیت بسیار بالا برای دانلود قرار داده شده است .   پیش نمایش نقشه زمین شناسی سروستان
دانلود فایل نقشه توپوگرافي 1:50000 خورموج، JPG


تاریخ ایجاد


12/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: JPG
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1دانلود نقشه توپوگرافي و نقشه زمین‌شناسی کوار به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)
دانلود نقشه توپوگرافي و نقشه زمین‌شناسی کوار به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)

دانلود نقشه زمین‌شناسی 1:100000 کوار به همراه گزارش کامل آن در اینجا نقشه توپوگرافي و نقشه زمین‌شناسی1:100000 کوار به همراه شیت گزارش کامل آن   با کیفیت بسیار بالا برای دانلود قرار داده شده است .   پیش نمایش نقشه زمین شناسی کوار   تقریباً نق
دانلود نقشه توپوگرافي و نقشه زمین‌شناسی نیریز به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)
دانلود نقشه توپوگرافي و نقشه زمین‌شناسی نیریز به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)

دانلود نقشه زمین‌شناسی 1:100000 نیریز به همراه گزارش کامل آن در اینجا نقشه توپوگرافي و نقشه زمین‌شناسی1:100000 نیریز به همراه شیت گزارش کامل آن   با کیفیت بسیار بالا برای دانلود قرار داده شده است .   پیش نمایش نقشه زمین شناسی نیریز   تقریب
دانلود فایل نقشه توپوگرافي 1:50000 چاه‌بوک، JPG


تاریخ ایجاد


07/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: JPG
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1دانلود فایل نقشه توپوگرافي 1:50000 بیدکرز، JPG


تاریخ ایجاد


08/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: JPG
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1دانلود فایل نقشه توپوگرافي 1:50000 خرسان، JPG


تاریخ ایجاد


08/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: JPG
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1دانلود فایل نقشه توپوگرافي 1:50000 پوسکان، JPG


تاریخ ایجاد


08/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: JPG
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1دانلود فایل نقشه نقشه توپوگرافي 1:50000 ونک، JPG


تاریخ ایجاد


08/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: JPG
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1دانلود فایل نقشه توپوگرافي 1:50000 خونیک، JPG


تاریخ ایجاد


07/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: JPG
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1دانلود فایل نقشه توپوگرافي 1:50000 درح، JPG


تاریخ ایجاد


07/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: JPG
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1دانلود فایل نقشه توپوگرافي 1:50000 شوسف، JPG


تاریخ ایجاد


07/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: JPG
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1دانلود فایل نقشه توپوگرافي 1:50000 نهبندان، JPG


تاریخ ایجاد


07/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: JPG
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1دانلود فایل نقشه توپوگرافي 1:50000 کوه میخ‌انبار، JPG


تاریخ ایجاد


07/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: JPG
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1


دانلود فایل نقشه توپوگرافي 1:50000 شمال سورمق، JPG


تاریخ ایجاد


08/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: JPG
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1دانلود فایل نقشه توپوگرافي 1:50000 تنگ‌ارم، JPG


تاریخ ایجاد


08/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: JPG
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1دانلود فایل نقشه توپوگرافي 1:50000شهرکرد، JPG


تاریخ ایجاد


12/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: JPG
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1دانلود فایل نقشه توپوگرافي 1:50000پاتاوه، JPG


تاریخ ایجاد


12/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: JPG
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1دانلود فایل نقشه توپوگرافي 1:50000 قنات باغ، JPG


تاریخ ایجاد


08/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: JPG
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1دانلود فایل نقشه توپوگرافي 1:50000 تمام‌ده، JPG


تاریخ ایجاد


07/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: JPG
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1دانلود نقشه توپوگرافي و نقشه زمین‌شناسی فریمان به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)
دانلود نقشه توپوگرافي و نقشه زمین‌شناسی فریمان به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)
دانلود نقشه زمین‌شناسی 1:100000 فریمان به همراه گزارش کامل آن در اینجا نقشه توپوگرافي و نقشه زمین‌شناسی1:100000 فریمان به همراه شیت گزارش کامل آن   با کیفیت بسیار بالا برای دانلود قرار داده شده است . پیش نمایش نقشه زمین شناسی فریمان   تقریباً
دانلود فایل نقشه توپوگرافي 1:50000 دالکی، JPG


تاریخ ایجاد


10/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: JPG
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 3دانلود فایل نقشه توپوگرافي 1:50000 عالی چنگی، JPG


تاریخ ایجاد


10/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: JPG
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 6ارمنستان یک کشور غیر محصور در منطقه ژئوپولتیک Transcaucasus (قفقاز جنوبی) است که در کوه های قفقاز جنوبی و دره های پایین آن بین دریای سیاه و دریای خزر و شمال شرقی ارتفاعات ارمنستان واقع شده است. ارمنستان در شمال با گرجستان، شرق آذربایجان مرزی است؛ جنوب ایران؛ و جنوب غربی و غرب توسط ترکیه. ارمنستان بین عرض جغرافیایی 38 درجه و 42 درجه شمالی و 43 درجه و 47 درجه جنوبی مریخ است.توپوگرافيتوپوگرافي کوهستانی و آتشفشانی ارمنستانجمهوری ارمنستان دارای محدوده حو
دانلود فایل نقشه توپوگرافي 1:50000 آباد، JPG


تاریخ ایجاد


10/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: JPG
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 3دانلود فایل نقشه توپوگرافي 1:50000 چاه کوتاه، JPG


تاریخ ایجاد


10/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: JPG
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 3دانلود فایل نقشه توپوگرافي 1:50000 برازجان، JPG


تاریخ ایجاد


10/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: JPG
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 3دانلود فایل نقشه توپوگرافي 1:50000 زحیم، JPG


تاریخ ایجاد


10/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: JPG
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 4ارمنستان یک کشور غیر محصور در منطقه ژئوپولتیک Transcaucasus (قفقاز جنوبی) است که در کوه های قفقاز جنوبی و دره های پایین آن بین دریای سیاه و دریای خزر و شمال شرقی ارتفاعات ارمنستان واقع شده است. ارمنستان در شمال با گرجستان، شرق آذربایجان مرزی است؛ جنوب ایران؛ و جنوب غربی و غرب توسط ترکیه. ارمنستان بین عرض جغرافیایی 38 درجه و 42 درجه شمالی و 43 درجه و 47 درجه جنوبی مریخ است.توپوگرافيتوپوگرافي کوهستانی و آتشفشانی ارمنستانجمهوری ارمنستان دارای محدوده حو
دانلود فایل نقشه توپوگرافي 1:50000 درازی، JPG


تاریخ ایجاد


10/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: JPG
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 11"
نمیخواهم خانه ام ازجاده دیده شود"، " نمیخواهم خانه ام به سبک خانه های
مالایی ساخته شود "این دو پیشنهاد مهم مشتری ، معماران لیجو رنیLIJO RENY
را به سوی طراحی خانه ای با یک بام سبز وسیع که قسمتهایی از بنا را که از
جاده دیده می شود تحت پوشش قرار می دهد .به طور کلی اگر هرکسی یک نگاه
اجمالی به خانه داشته باشد میتواند حدس بزدند که ،این شیوه طراحی مسکونی در
منطقه جدید است ،جایی که حتی بسیاری از طراحان نمیتوانند فراتر از تاریخ
معماریشان فکر
دانلود فایل Autocad نقشه توپوگرافي تهران بزرگ + بلوک بندی


تاریخ ایجاد


05/12/2017 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: dwg
  قیمت: 3600 تومان
  

 تعدادمشاهده
 7


دانلود فایل نقشه توپوگرافي 1:50000 کنارتخته، JPG


تاریخ ایجاد


10/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: JPG
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 5فرمت فایل: pptx حجم فایل: 664 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 140 نمونه مشابه مسکونی ، پاورپوینت بررسی خانه ی کازا سولار دِ سرا در 14 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx قیمت فایل فقط 6,500 تومان نمونه مشابه مسکونی ، پاورپوینت بررسی خانه ی کازا سولار دِ سرا در 14 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx کازا
سولار از معماران 3.4 ؛ خانه ی مکعبی بتنی بر توپوگرافي برازیلیا خانه ی
“کازا سولار دِ سرا” (خورشید سرا) از معماران 3.4 در ح
آخرین نسخه نرم افزار  Surfer (ورژن 13) محصول شرکت Golden Softwareبا قابلیت های جدید جهت دریافت به پیوست می باشدسورفر منطبق با سیستم های GIS برای ترسیم نقشه های توپوگرافي، نقشه های هم میزان، هیدروگراف، هیدرولوژی و ... کاربرد دارد. عمده ترین مزیت سورفر در قبال نرم افزار ArcGIS  نصب بسیار ساده، حجم کم برنامه و داشتن مدل های درون یابی بیشتر نسبت به  ArcGIS  می باشد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ãäÈÚ
فایل آموزشی نقشه های توپوگرافي با گوگل ارثدسته: نقشه برداریفرمت فایل: zipحجم فایل: 13649 کیلوبایتتعداد صفحات فایل: 10توپوگرافي با گوگل ارث توپوگرافي به کمک گوگل ارث توپوگرافي به کمک گلوبال میر توپوگرافي با گوگل ارث و گلوبال مپر توپوگرافي زمینتوجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.مبلغ قابل پرداخت 110,000 تومانپرداخت و دانلودتوپوگرافي زمین بوسیله گوگل ار
پاورپوینت (اسلاید) نقش اقلیم گردشگریپاورپوینت نقش اقلیم گردشگری، در حجم 32 اسلاید. آب و هوا به عنوان منبع و ثروت عظیم اقتصادی محسوب می شود. آب و هوا به همراه موقعیت جغرافیایی، توپوگرافي، چشم انداز، فلور و فونا اساس منابع طبیعی برای گردشگری را تشکیل می دهد. وجود آفتاب مناسب برای گردشگری ... ãäÈÚ
بسمه
تعالیطرح
ایجاد اشتغال فراگیر برای مهندسین زمین شناسی و معدن

از انجا که ایران از نظر زمین
شناسی بکر و تقریبا میتوان گفت ناشناخته است سرمایه گذاری روی استعدادهای طبیعی
میتواند از دیگاه های مختلف داری اهمیت باشد. نقشه های زمین شناسی 1:25000 یکی از
الویت های سازمان زمین شناسی هسنتد که از جهات مختلفی دارای اهمیت زیادی میباشند
هم از نظر اکتشاف مواد معدنی، زمین شناسی زیست محیطی، زمین پزشکی، آب شناسی و
همچنین اجرای پروژه های عمرانی و آمایش سرز
گزارش کار پروژه راه به همراه نقشه های اتوکد و فایل های اکسل
دسته: عمران
بازدید: 40 بار
فرمت فایل: zip
حجم فایل: 35932 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 30
مراحل کار ابتدا از فایل توپوگرافي مورد نظر استاد با مقیاس 12000روی کاغذ
A1 پلات تهیه می کنیم وهمچنین با تائید استاد نقاط ابتدا و انتها وهمچنین

قیمت فایل فقط 20,000 تومان
گزارش کار پروژه راه به همراه نقشه های اتوکد و فایل های اکسل مراحل کار: ابتدا
از فایل توپوگرافي مورد نظر استاد با مقیاس 1:2000روی کاغ
دانلود بررسی طرح آماده‌سازی زمین محدوده باغستان همدان,pdf


تاریخ ایجاد


05/02/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: 42
  قیمت: 7800 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1


تحقیق در مورد تقاطع های غیره مسطح
تحقیق در مورد تقاطع های غیره مسطح
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 95 صفحه  قسمتی از متن .doc :    تقاطعهای غیرهمسطح ملاحظات عمومی چندین شکل تقاطع غیرهمسطح اصلی(اساسی) جهت تامین حرکت های چرخشی در یک محل دارای اختلاف سطح وجود دارد.نوع شکلی که در یک محل بخصوص استفاده می گردد بوسیله تعداد بازوهای چهارراه، حجم ترافی
جزیره هرمز
جزیره هرمز در دهانه تنگه هرمز، در مدخل ورودی خلیج فارس از دریای عمان بین تا طول شرقی و تا عرض شمالی واقع شده است این جزیره را به علت موقع جغرافیایی آن که در مجاورت با تنگه هرمز قرار دارد، کلید خلیج فارس می دانند همین موقعیت است که آن را از نظر سوق الجیشی و بازرگانی از اهمیت خاصی برخوردار کرده است
دسته بندی


جغرا
مقاله درباره مدل رقومی زمین و آنالیز جریان های سطحی آب
مقاله درباره مدل رقومی زمین و آنالیز جریان های سطحی آب
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 31   مدل رقومی زمین و آنالیز جریان های سطحی آب چکیده: در دهه های اخیر، پیشرفت در علومی نظیر متوگرامتری، لیزر اسکن و فتوگرامتری فضایی مرزهای بدست آوردن اطلاعات زمینی را توسعه داده است. این تکنیک های جدید راهکارهای تازه ای را در ادامۀ نتای
مقاله آشنایی اجمالی با مخازن تاخیری
مقاله آشنایی اجمالی با مخازن تاخیری

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 5 صفحه           مقدمه : مهار سیلاب با استفاده از مخازن تاخیری تاثیری مستقیم و سریع بر روی سیلاب میگذارد. چنانچه توپوگرافي امکان ایجاد مخزن تاخیر با حجم مناسب را بدهد و منابع قرضه در فاصله کمی از محل پروژه موجود باشد, به علت تاثیر سریعتر آن در مقایسه با روشهای آبخیزداری بر تسکین سیلاب, میت
دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت آوج
دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت آوج

دانلود لایه دم ( DEM ) چهارگوش آوج در اینجا لایه دم ( DEM ) چهارگوش شیت  آوج (دم 28 متری) برای دانلود قرار داده شده است .     پیش نمایش مدل رقومی ارتفاعی آوج   تقریباً نقشه دم (مدل رقومی ارتفاعی)،  نقشه توپوگرافي، نقشه زمین‌شناسی،  نقشه مغناطیس هوایی،  نقشه ژئو فیزیک هوایی، نقشه های گردشگری کلیه استان‌ها
دانلود تحلیل ویژگی‌های شهرسازی اسلامی,pdf


تاریخ ایجاد


31/01/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: 90
  قیمت: 9800 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1دانلود تحقیق درباره تقاطع های غیره مسطح (با فرمت word)
دانلود تحقیق درباره تقاطع های غیره مسطح (با فرمت word)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 95   تقاطعهای غیرهمسطح ملاحظات عمومی چندین شکل تقاطع غیرهمسطح اصلی(اساسی) جهت تامین حرکت های چرخشی در یک محل دارای اختلاف سطح وجود دارد.نوع شکلی که در یک محل بخصوص استفاده می گردد بوسیله تعداد بازوهای چهارراه، حجم ترافیکی که مستقیم عبور می کند
دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت ابریشم رود
دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت ابریشم رود

دانلود لایه دم ( DEM ) چهارگوش ابریشم رود در اینجا لایه دم ( DEM ) چهارگوش شیت  ابریشم رود (دم 28 متری) برای دانلود قرار داده شده است .     پیش نمایش مدل رقومی ارتفاعی ابریشم رود   تقریباً نقشه دم (مدل رقومی ارتفاعی)،  نقشه توپوگرافي، نقشه زمین‌شناسی،  نقشه مغناطیس هوایی،  نقشه ژئو فیزیک هوای
دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت آق دربند
دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت آق دربند

دانلود لایه دم ( DEM ) چهارگوش آق دربند در اینجا لایه دم ( DEM ) چهارگوش شیت  آق دربند (دم 28 متری) برای دانلود قرار داده شده است .     پیش نمایش مدل رقومی ارتفاعی آق دربند   تقریباً نقشه دم (مدل رقومی ارتفاعی)،  نقشه توپوگرافي، نقشه زمین‌شناسی،  نقشه مغناطیس هوایی،  نقشه ژئو فیزیک هوایی، نقشه های
دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت احمدآباد
دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت احمدآباد

دانلود لایه دم ( DEM ) چهارگوش احمدآباد در اینجا لایه دم ( DEM ) چهارگوش شیت  احمدآباد (دم 28 متری) برای دانلود قرار داده شده است .     پیش نمایش مدل رقومی ارتفاعی احمدآباد   تقریباً نقشه دم (مدل رقومی ارتفاعی)،  نقشه توپوگرافي، نقشه زمین‌شناسی،  نقشه مغناطیس هوایی،  نقشه ژئو فیزیک هوایی، نقشه ه
دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت باینجوب
دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت باینجوب

دانلود لایه دم ( DEM ) چهارگوش باینجوب در اینجا لایه دم ( DEM ) چهارگوش شیت  باینجوب (دم 28 متری) برای دانلود قرار داده شده است .     پیش نمایش مدل رقومی ارتفاعی باینجوب   تقریباً نقشه دم (مدل رقومی ارتفاعی)،  نقشه توپوگرافي، نقشه زمین‌شناسی،  نقشه مغناطیس هوایی،  نقشه ژئو فیزیک هوایی، نقشه های گر
دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت بیجار
دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت بیجار

دانلود لایه دم ( DEM ) چهارگوش بیجار در اینجا لایه دم ( DEM ) چهارگوش شیت  بیجار (دم 28 متری) برای دانلود قرار داده شده است .     پیش نمایش مدل رقومی ارتفاعی بیجار   تقریباً نقشه دم (مدل رقومی ارتفاعی)،  نقشه توپوگرافي، نقشه زمین‌شناسی،  نقشه مغناطیس هوایی،  نقشه ژئو فیزیک هوایی، نقشه های گردشگری کلیه
دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت دماوند
دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت دماوند

دانلود لایه دم ( DEM ) چهارگوش دماوند در اینجا لایه دم ( DEM ) چهارگوش شیت  دماوند (دم 28 متری) برای دانلود قرار داده شده است .     پیش نمایش مدل رقومی ارتفاعی دماوند   تقریباً نقشه دم (مدل رقومی ارتفاعی)،  نقشه توپوگرافي، نقشه زمین‌شناسی،  نقشه مغناطیس هوایی،  نقشه ژئو فیزیک هوایی، نقشه های گردشگری
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق درمورد زمین شناسی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 24   بخش اول - زمین شناسی 1-1 مقدمه 2-1 اهداف و شیوه مطالب 3-1 موقعیت عمومی حوضه 4-1 خلاصه ای از زمین شناسی 5-1 زون ایران مرکز 6-1 خلاصه ای از زمین شناسی یزد 7-1 واحدهای چنیه شنا
فهرست مطالب:
بررسی روستای تاریخی برسیان اصفهان پاورپوینت


تاریخ ایجاد


05/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: 59
  قیمت: 9700 تومان
  

 تعدادمشاهده
 3

پیشینه و مبانی نظری نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی
RSS feed.


پیشینه و مبانی نظری نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 53 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 مبانی نظری و پیشینه نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی قیمت فایل فقط 12,000 تومان بصورت فایل ورد همراه با منابع 2 -1. سیل.. 10 2-2. جریان رودخانه ای.. 10 2-3. رابطه بین جریان رودخانه ای و متغیر های بستر رودخانه. 10 2-4. عوامل موثر در بروز سیل.. 11 2-5. علل وقوع و تشدید سیل
پاورپوینت مکان یابی انبار مواد ناریه شهرستان شاهرود فرمت فایل دانلودی: .pptxفرمت فایل اصلی: pptxتعداد صفحات: 35حجم فایل: 18539قیمت: : 7000 تومانبخشی از متن:بخشی از مقدمه:نگهداری و انبار کردن مواد ناریه با توجه به ماهیت خطر آفرینی و تبعات ناشی از حوادث مرتبط با آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا دامنه تاثیر آن بر همه جوانب از جمله مسائل امنیتی، شهرنشینی، زیست محیطی، فنی و اقتصادی، صنعت و کشاورزی و ... می بایست مورد بررسی قرارگیرد. مکان یابی و انتخاب
دانلود بررسی امکان‌سنجی مناطق نمونه گردشگری استان ایلام- منطقه سد کرخه آبدانان,PDF


تاریخ ایجاد


09/01/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: 139
  قیمت: 7800 تومان
  حجم فایل: 14159 kb

 تعدادمشاهده
 10بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که طی هفته پیشرو (هفته چهارم دیماه 96) کشور تحت تاثیر و عبور سه موج ناپایدار و بارشزا واقع خواهد شد که دامنه عمللکرد آنها بر روی بخش  های شمالی کشور از جمله شمالغرب، سواحل دریا خزر، نوار شمالی و شمال رشته کوه زاگرس می باشد. پیش بینی جمع بارش عملکرد این امواج نشان می دهد که هسته های بارش؛ جاهایی که در آنها بیشترین میزان بارش ها رخ می دهند، بر روی سواحل دریا خزر در استان گیلان، غرب مازندران، ارتفاعات در شمال
پاورپوینت روستای دوان فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: PPTXتعداد صفحات: 41حجم فایل: 14629قیمت: 8200 تومانبخشی از متن:توضیحات:فایل پاورپوینت روستای تاریخی دوان شهرستان کازرون ، در حجم 41 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:موقعیت روستا:روستای دوان در شهرستان کازرون ، بخش مرکزی و در دهستان دریس قرار دارد . روستای دوان در عرض جغرافیایی 29:40 و طول51:45قرار گرفته است . فاصله این روستا از مرکز شهرستان 12کیلو متر است که به صورت آسفالت
تحقیق پهنه بندی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و عناصر کم مصرف در خاک فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: .pdfتعداد صفحات: 135حجم فایل: 19032 کیلوبایت قیمت: 18000 تومانتوضیحات:پایان نامه رشته کشاورزی با موضوع پهنه بندی (بررسی پراکنش مکانی) خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و عناصر کم مصرف (عناصر میکرو) در خاک های استان گیلان، در قالب فایل pdf و در حجم 135 صفحه.بخشی از متن:قابلیت تغییر خاک، نتیجه فرآیندهای طبیعی و اعمال مدیریتی است که در مقیاس های مکانی و زمانی عمل
دانلود بررسی امکان‌سنجی مناطق نمونه گردشگری استان ایلام- منطقه مله پنجاب,PDF


تاریخ ایجاد


09/01/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: 147
  قیمت: 7800 تومان
  حجم فایل: 16895 kb

 تعدادمشاهده
 6
دانلود بررسی امکان‌سنجی مناطق نمونه گردشگری استان ایلام- منطقه امامزاده سید عبدالله(ع),PDF


تاریخ ایجاد


09/01/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: 153
  قیمت: 7800 تومان
  حجم فایل: 23489 kb

 تعدادمشاهده
 6دانلود مقاله ارائه روشی در گزینش سیستم آبیاری مناسب
تنوع روش های آبیاری و عوامل مختلف تأثیر گذار بر کار ایی سیستم های آبیاری و توسعه روز افزون آنها، انتخاب روش آبیاری مناسب، بخصوص در مراحل اولیه مطالعات را برای طراحان شبکه های آبیاری بسیار دشوار نموده است در این تحقیق کلیه عوامل مهم و مؤثر برروش های آبیاری استخراج گردیده و میزان تأثیر هر یک بر سیستمهای آبیاری ثقلی، قطره ای وزمین شناسی کرمان
مساحت منطقه که دارای طول 95 کیلومتر در مسیر طول جغرافیایی و 55 کیلومتر و در سیر عرض جغرافیایی شمالی است بالغ برKm2 ¬5225 می باشد
دسته بندی


زمین شناسی
فرمت فایل


doc
حجم فایل
دبی در سواحل خلیج فارس امارات متحده عربی واقع شده است و تقریبا در سطح دریا (16 متر یا 52 فوت بالاتر) است. امارات دبی با مرز ابوظبی در جنوب، شارجه در شمال شرقی و سلطان عمان در جنوب شرقی قرار دارد. هاتا، یک جزیره کوچک از امارت، تور دبی در سه طرف توسط عمان و امارات عجمان (در غرب) و رأس الخیمه (در شمال) احاطه شده است. خلیج فارس ساحل غربی امارات است. دبی در 25.2697 درجه شرقی و 55.3095 درجه شرقی قرار دارد و مساحتی معادل 1588 متر مربع (4،110 کیلومتر مربع) را در بر می گیر
پاورپوینت بررسی روستای سالار کیا-قزوینپاورپوینت کامل و جامع بررسی روستای سالارکیا در قزوین همراه با نقشه ها ،عکسا ، جداول ونمودار های کاربردی در76 اسلاید قابل ویرایش میباشدمشخصات فایلتعداد صفحات76حجم22 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptxدسته بندیمعماری و شهرسازیتوضیحات کاملپاورپوینت کامل و جامع بررسی روستای سالارکیا در قزوین همراه با نقشه ها ،عکسا ، جداول ونمودار های کاربردی در76 اسلاید قابل ویرایش میباشد
 
جامع و کامل
پشتیبانی : در صورت داشتن
پیشینه و مبانی نظری نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی
مبانی نظری و پیشینه نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی
دسته بندی


جغرافیا
فرمت فایل


docx
حجم فایل


53
پرینتر سه بعدی پرشیاشرکت پارچه ی کتانی و جین Levi’s با نگاهی جدید
به سمت تکنولوژی پرینت سه بعدی، به طور جدی در حال تعریف مجدد مارک خود به نام tried and true است. در ماه
فوریه، این شرکت پارچه سازی کلاسیک خبرها را به خود معطوف کرد: استحکام یکی از
رویکردهای جدید این شرکت بود، اگرچه این کار بدون چالش هایش نبود. احیا کردن تولید
یک گام آسان برای تولیدکنندگان حوزه ای که برای 150 سال تغییر نکرده است، نیست. حال، این برند محبوب پارچه سازی مشتاق است تا نشان دهد، ب
تحقیق و مقالات نقشه کشی و نقشه برداریمقاله سنجش از راه دور (کاربرد عکس های هوایی در معادن و کشاورزی)نویسنده : نیکوسرشت شنبه , ۱۴ اسفند , ۱۳۹۵   تحقیق و مقالات نقشه کشی و نقشه برداری   بدون نظرعنوان مقاله + مقاله سنجش از راه دور (کاربرد عکس های هوایی در معادن و کشاورزی) فهرست مطالب + عکسهای هوایی چیست؟ ماهواره های عکسهای هوایی کاربردهای عکسهای هوایی نرم افزارهای عکسهای هوایی کاربرد عکسهای هوایی در اکتشاف معادن کاربرد عکسها
دانلود فایل آتوکد نقشه کامل ناحیه یک منطقه 12 تهران، dwg


تاریخ ایجاد


26/02/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: dwg
  قیمت: 7800 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1


 جغرافیا و آمایش سرزمین چیست ؟ (3) آموزش و تحصیلات در رشته « جغرافیا و آمایش
سرزمین » ( شهرسازی ) تحصیلات و تتبعات جغرافیا ئی اصولا" در
دانشگاه صورت می گیرد .استادان رشته جغرافیا به آموزشی ترکیبی از دروسی
متعدد می پردازند که از آنجمله اند :-      اصول علوم انسانی و بخصوص :-      نقشه کشی-      جغرافیای طبیعی-      جغرافیای جمعیت ها و جوامعهمچنین که کلاس هائی در باره :مناطق ( نواحی ) جغرافیائ
دانلود بررسی گزارش همه جانبه شهر همدان، PDF


تاریخ ایجاد


20/01/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: 64
  قیمت: 5900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 3دانلود گزارش ونقشه زمین‌شناسی 1:100000 اسفوردی,jpg


تاریخ ایجاد


14/02/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: jpg
  قیمت: 5900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1دانلود بررسی پرسشنامه شناسایی عوامل موثر در بروز شهر یاد گیرنده,pdf


تاریخ ایجاد


26/02/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: 6
  قیمت: 5900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 2

دانلود بررسی طرح جامع شهر بوئین زهرا, word


تاریخ ایجاد


17/02/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: 3 جلد
  قیمت: 11800 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1نظر به اهمیت روستا و روستانشینی در ایران و آذربایجان شرقی،توجه به مسائل و لزوم‌ برنامه‌ریزی در فضاهای زیستی و مزروعی روستاها مشخص است.یکی از مسائل روستاها، سکونتگاه‌های آنها و امکانات زیستی‌شان است که اغلب توام با مشکلات و خطرات عدیده- ای است.موقعیت استقرار روستاها اغلب در معرض تهدید عوامل مختلف طبیعی و ژئومورفولوژی است که آسایش زیست را در مواردی از اهالی روستاها سلب می‌کند.در این‌ بررسی که منطقه انتخابی بخش جنوب غربی شهرستان تبریز ا
دانلود فایل Autocad کاملترین نقشه تهران (پارسل تهران با جزئیات بیشتر)


تاریخ ایجاد


05/12/2017 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: dwg
  قیمت: 6000 تومان
  

 تعدادمشاهده
 7

دانلود بررسی طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران، PDF


تاریخ ایجاد


22/02/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: 136
  قیمت: 9800 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1


دانلود بررسی طرح توسعه و عمران(جامع) شهر آشخانه، PDF


تاریخ ایجاد


17/02/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: 180
  قیمت: 9800 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1


دانلود بررسی پرسشنامه شایستگی های حرفه ای شهرداران نواحی مناطق با رویکرد مدیریت شهری,pdf


تاریخ ایجاد


26/02/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: 7
  قیمت: 5900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 2
دانلود بررسی پرسشنامه عوامل موثر در کاهش فشار عصبی حاصل از محیط در محله‌های شهری,pdf


تاریخ ایجاد


04/03/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: 9
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1
هیچ جایی نمونه تایوان وجود ندارد. تایوانی ها یک طایفه گرم صداقت مهمان نواز هستند که ازاصل نتوانستند مفتخر و مفید باشند.دیدنی های دبیسرگرمی ملی اندر تایوان نفع علیه و له روی بالا و نظر می قسم غذا گساردن است. تایوانی ها، هر دو بزرگسالان اخلاص کودکان، بسیار کار قدس تحصیل محور هستند. شیوه زندگی آنها غذای مصدوم است که داخل دسترس است. درون نتیجه، گساردن در تایوان تبدیل ضلع سود یک زمین بازی پنهان شده است. طعام یک غذای بین المللی از التذاذ های آشپزی
دانلود بررسی پرسشنامه ارزیابی بهسازی بافت فرسوده با رویکرد مردمی در آن,pdf


تاریخ ایجاد


26/02/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: 3
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 2

دانلود بررسی پوشش و کاربری اراضی استان تهران,pdf


تاریخ ایجاد


24/02/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: 86
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 3دانلود فایل نقشه اتوکد قطعه‌بندی شده طرح تفصیلی منطقه 12 شهر اصفهان با مقیاس 1:2000,autocad


تاریخ ایجاد


05/02/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: dwg
  قیمت: 9800 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1
بررسی روشهای استخراج و فرآوری سنگ ساختمانی تراروتن حاجی آباد
سنگ یکی از مصالح ساختمانی بسیار قدیمی است انواع مختلف سنگ را که دارای مشخصات لازم باشند،میتوا ن به عنوان سنگ ساختمانی مورد استفاده قرار داداز آن نمونه میتوان به گرانیتها ،سنگهای اهکی،تراورتن و اراکونیت(مرمر)واشاره کرد
دسته بندی


معدن


هیچ جایی الگو تایوان وجود ندارد. تایوانی لا یک امت گرم خلوص مهمان نواز هستند که بطورکلی نتوانستند شرمنده و مباهی و مفید باشند.جاهای دیدنی ارمنستانسرگرمی ملی تو تایوان بالا نظر می رسته غذا نوش کردن است. تایوانی ها، هر کورس دور بزرگسالان صفا کودکان، بسیار کار صمیمیت تحصیل پی هستند. شیوه زندگی آنها غذای معیوب است که در دسترس است. اندر نتیجه، نوش کردن در تایوان تبدیل به یک زمین بازی جای دنج شده است. پذیرایی رباط یک غذای بین المللی از کیف های آشپ
دانلود بررسی شرح خدمات طرح جامع-تفصیلی برای شهرهای کوچک، PDF


تاریخ ایجاد


17/02/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: 3
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 1


دانلود بررسی پرسشنامه تجهیزات و تاسیسات شهری,pdf


تاریخ ایجاد


26/02/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: 5
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 2دانلود بررسی محیط زیست اقلیم استان تهران,pdf


تاریخ ایجاد


24/02/2018 12:00:00 ق.ظ

  
تعدادبرگ: 169
  قیمت: 4900 تومان
  

 تعدادمشاهده
 3عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها